Kroniek van Holysloot

Van Hoolesloot tot Holysloot geeft een prachtig beeld van de ontstaansgeschiedenis tot het heden van een idyllisch dorpje boven Amsterdam.
Hoe is het om er te wonen en te werken? Wat typeert het landschap? Hoe verliep de strijd tegen het water? Waar ging men naar school en ter kerke? En wie bestuurde de samenleving en sprak recht?
Hoolesloot was een onderdeel van de ban Ransdorp in Waterland. Sinds 1921 behoort Holysloot tot de gemeente Amsterdam.

De oorsprong van Holysloot

Van oudsher is Holysloot een nederzetting aan de oever van de Die, een veenrivier die zich uitstrekte vanaf het latere Amsterdam met een open verbinding met de Zuiderzee. De boeren verbouwden er graan, maar toen het land te nat werd, gingen ze over op veeteelt. De zeelieden monsterden aan op schepen die alle wereldzeeën bevoeren, maar vooral de Oostzee. Holysloot wordt al vermeld op landkaarten van 1195.
Nu (2020) wonen er ongeveer tweehonderdnegentig mensen. Het merendeel van de bewoners werkt in Amsterdam of Waterland, of zijn pensionado’s.

Cultuur- landschap

Over land door mensenhanden gevormd

De strijd tegen het water

Over watersnoden en droogmalen

Bewonings- geschiedenis

Over dorpsgezichten en herkenbare namen

Bestaans- bronnen

Over vissers, boeren, zeevaarders, burgers en buitenlui

Verkeer en vervoer

Over padlanden, waterlopen en gouwen

Bestuur en rechtspraak

Over aansturen, rechtspreken en politiek

Gezondheids- zorg

Over zorgen voor gezond blijven

Armen- en wezenzorg

Armen- en wezenzorg

Over weinig, minder en alleen

Onderwijs

Met de hele school in één lokaal

Religie en kerkelijk leven

Over van katholiek tot samen op weg

De oorlog in Holysloot

Over onderduiken in het riet

Dorps- en verenigings- leven

Over vroeger was alles beter

Kunst

Over kunst verborgen tussen de weilanden

Het boek

De kroniek van Holysloot is ook in een prachtig geïllustreerd boek uitgegeven.
Uitgebreid worden alle hoofdstukken van de website beschreven en omringt door afbeeldingen.

De prijs is € 19,95