De allereerste bewoners van Holysloot zijn vlak voor of na het jaar 1000 met bootjes de kleine veenstroom komen opvaren die later het Die is genoemd. Zij komen uit Friesland of West-Friesland en varen over het Almere. Een groot binnenmeer waaruit eind twaalfde eeuw de Zuiderzee is ontstaan.
De meer dan vijf kilometer lange Die, het meer dat vanaf Uitdam langs Holysloot en Ransdorp loopt, is ontstaan uit veenstromen die het regenwater uit het veen afvoerden: De zee kon via deze stromen het gebied binnendringen, waarbij het veen werd weggeslagen. Soms zette de zee dan langs de rand weer klei af waardoor verhoogde randen ontstonden. Holysloot en een deel van Zuiderwoude liggen op zo’n rand. Uiteindelijk werden de Diëen door dammen afgesloten en werd het gebied bedijkt.

Bewoningsontwikkeling

Holysloot maakt in de loop van de tijd veel veranderingen door. Van de vijftiende tot halverwege de zeventiendeeeuw is het een dorp van boeren en zeevaarders. Er is één kerk. Van de tweede helft van de zeventiende eeuw tot het grootste gedeelte van de twintigste eeuw wonen er veehouders, enkele neringdoenden en handelaars. Er zijn even zelfs twee kerken en er is een school. In de eenentwintigste eeuw wonen er nog maar enkele boeren en voornamelijk burgers en buitenlui die veel verschillende beroepen hebben.

Op 20 augustus 1891 nemen Gerrit Schouten en zijn vrouw Grietje de kruidenierswinkel over van grootgrondbezitter Jurriën de Vries, vader van Grietje. Honderd jaar later is het de laatste kruidenierswinkel die nog over is gebleven in de randdorpen van Amsterdam. Nog steeds is de winkel in het bezit van de familie Schouten. Nu wordt de winkel gerund door een achterneef van Gerrit, Jan Schouten, samen met zijn vrouw Krijnie.
‘Vroeger waren er twee winkels en een bakker in het dorpje. Jan en zijn vrouw hebben de concurrentie overleefd en runnen nu de misschien wel kleinste supermarkt van Nederland. Wat zij allemaal in dat kleine winkeltje verkopen is haast onvoorstelbaar.
De winkel fungeert niet alleen als ruimte waar je je dagelijkse boodschappen kunt doen, het is eigenlijk ook een soort sociaal centrum geworden van Holysloot. Hier ontmoet iedereen elkaar en er worden vaak problemen opgelost op een manier die voor ons stedelingen onbegrijpelijk is. Jan en Krijnie hebben overigens de laatste jaren de commerciële wind wel mee. Het prachtige fietspadenplan, uitvloeisel van de Waterlandse ruilverkaveling, brengt stromen vreemdelingen naar dit unieke stukje dorps Amsterdam. Voor velen die hier voor het eerst komen is het ongelooflijk dat dit plekje grond ook nog bij Amsterdam hoort. Overigens is de supermarkt niet het enige inkomen van de Schoutens. Jan voert al jaren het bewind over een florerende fouragehandel.’
Helaas, ook deze winkel is aan het einde van de twintigste eeuw gesloten. Zoon Klaas Schouten neemt wel de fouragehandel over van zijn vader.

De gebouwen in Holysloot

Holysloot is door de eeuwen veranderd qua bebouwing en toepassing van de panden.
Wat gebleven is is de Dorpsstraat aan de Die.
Hieronder vind je een luchtfoto van Google Maps.
De (icoontjes) gebouwen kun je aanklikken voor een toelichting en vaak meerdere foto’s.

Informatie delen?

Heb je aanvullende informatie voor deze kaart met de gebouwen en woningen, laat het dan a.u.b. aan ons weten.

Stuur een mailtje naar holyboek @holysloot.nl met de gegevens en eventuele afbeeldingen.

We verwerken die dan graag.