Het Schouw wordt verbouwd

Download hier het laatste nieuws van de provincie

Inzameling huisvuil

Beste Dorpsraden,

De gemeente wil onderzoeken of er een andere manier van inzamelen in het Landelijk gebied kan komen.
Hierover willen zij graag met ons in overleg.

Het gescheiden inzamelen van huisvuil, glas, papier en plastic gebeurt nu natuurlijk al.
De gemeente wil het zware verkeer in de dorpen beperken en denkt erover om afvalstations te maken waar glas/papier/plastic gebracht kan worden.
Deze afvalstations zouden dan op ‘strategische’ plekken moeten komen, b.v. buiten dorpskern of aan de randen van het gebied zodat er minder vrachtauto’s in de dorpskernen komen.
Voor het ophalen van het restafval komen waarschijnlijk kleinere vuilniswagens.

Om de mogelijkheden en ideeën te bespreken wil Mario Hollander (gebiedsmakelaar) graag een afspraak met ons maken, er zullen ook mensen van de afdeling inzameling bij aanwezig zijn.
Mij lijkt het goed om het gesprek aan te gaan en samen te kijken welke mogelijkheden er zijn.
Wie van jullie vindt het interessant om hierover mee te denken/praten?
als ik de namen weet dan kunnen we een afspraak inplannen … graag vóór 23 april reageren.

Overigens lijkt het mij verstandig om het onderwerp ook (t.z.t.) in ieder dorp tijdens een dorpsraadsvergadering te bespreken met de bewoners.
Ik hoor graag van jullie!


Met vriendelijke groet,
Marianne Vrolijk-Breedijk, administratieDorpsweg 35
1028 BK Ransdorp

tel: 020-4904437
email: info@centraledorpenraad.nl
website: www.centraledorpenraad.nl