Onderwerp: vrienden van het Witte Kerkje

Allerbeste dorpsgenoten,

De tijd gaat voorbij, soms langzaam, soms sneller. Ook in ons Holysloot is tijd een factor die ons leven bepaald: in de natuur het groeien en verwelken, bij de mensen de geboorte en het afscheid, van de woningen de afbraak en de opbouw.

Deze brief is vooreerst alleen aan de bewoners van onze dorpen gericht en gaat over ‘ons’ Witte Kerkje dat vanwege de langzame leegloop van de christelijke gemeenschap in een gevarenzone dreigt te geraken: wat gaat er gebeuren als de geloofsgemeente de middelen niet meer heeft om de kosten te dekken die nodig zijn voor het behoud?

Het bestuur van Het Witte Kerkje maakt inmiddels de balans op en bezint zich over de vraag hoe er door middel van nieuwe activiteiten en inkomsten uit andere bronnen het kerkje kan worden behouden en het niet door b.v. Stadsherstel hoeft worden overgenomen. Want als dat gebeurt heeft ons dorp de kerk verloren.

We willen meer cultureel programmeren en ook de commerciële verhuur staat als onderwerp op de agenda. Voorop staat echter het ideaal dat dit schitterende gebouwtje een ruimte biedt waar mensen samen komen die zich bezinnen, rust en vrede kunnen ervaren en elkaar kunnen ontmoeten. Daarvoor is kunst een prachtig middel, maar ook het vertellen van de grote verhalen, het uitwisselen van levensthema’s, en de mogelijkheid om bijvoorbeeld families via een vertelling mee te nemen door de jaarlijks terugkerende feesten die ons leven structuur en ritme geven zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.

Het doel van deze brief is het volgende: we willen een vriendenkring op richten, die in eerste instantie gevormd wordt door mensen uit ons dorp. Wij dorpelingen kunnen er met elkaar zorg voor dragen dat de kerk, die blootgesteld wordt aan guurder weer, in elk geval een jas krijgt om zich in warm te houden. En een vriendenkring heeft die behoedende kracht! Niet alleen door een jaarlijkse financiële bijdrage maar vooral door de intentie en betrokkenheid bij zo’n prachtig en dierbaar cultureel erfgoed.

Wil je vriend worden? Dan betaal je een minimumbedrag van 25 euro per jaar. Als je een bedrag vanaf 100 euro per jaar bijdraagt, krijg je de mogelijkheid om een dagdeel per jaar gratis iets in Het Witte Kerkje te organiseren of ondernemen naar jouw eigen wens. Opdat de ruimte ook daadwerkelijk ‘nieuw leven’ krijgt. En natuurlijk organiseren wij een jaarlijkse vriendenborrel om inzicht te geven over de financiële stand van zaken en de culturele en maatschappelijke activiteiten te bespreken die we in Het Witte Kerkje willen organiseren. Het geld dat door de vrienden wordt geschonken zal onder andere gebruikt worden voor essentiële benodigdheden voor de verhuur en culturele bijeenkomsten. En voor de organisatie van aan het dorp gerelateerde bijeenkomsten.

Inschrijvingen: Graag via de mail: wittekerkje@holysloot.nl

Vervolgens kun je  jouw bedrag overmaken naar Stichting Witte Kerkje rek. nr: NL92 TRIO 0198103131 onder vermelding van: Vrienden van het Witte Kerkje.

Met hartelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Het Witte Kerkje,

Mees Christeller