Protestantse Gemeente Holysloot – Ransdorp

De Protestantse Gemeente Ransdorp – Holysloot is een kleine gemeente, boven de rook van Amsterdam. We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Gedragen door Gods liefde willen we een pluriforme, open en gastvrije gemeente zijn.

Iedere zondag is er om 10.00 uur dienst. U bent van harte welkom.
De predikant : Gerdien Neels
De scriba is mw. Ineke Spelt, fam.spelt@ kpnmail.nl

Beleidsplan Protestantse Gemeente 2020 – 2024

Download hier het actuele beleidsplan.

Kerkdiensten

Iedere zondag is er dienst in de Witte Kerk. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten over de dienst en gezellig koffie en thee met elkaar te drinken.
Voor een overzicht van de komende diensten kunt u hieronder het Kerkblad downloaden.

Wekelijks gebed

Kerkblad

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot wordt verspreid onder de inwoners van de dorpen Ransdorp en Holysloot.

De laatste versie van het kerkblad kunt u hier bekijken.

preek van de leek

Bij de start van het nieuwe Kerk (4 oktober 2015) jaar heeft Dhr. Peter Hans Mastboom zijn Preek van de leek uitgesproken.
De dienst en de preek stonden geheel in het teken van het thema ‘Goede buren’.

Download hier de Preek van de leek van Peter Hans Mastboom

Op 23 oktober 2016 sprak Dhr. Eisse Kalk zijn preek van de leek uit. De dienst en de preek stonden geheel in het teken van het thema ‘Deel je leven’.

Download hier de Preek van de leek van Eisse Kalk

Op 11 november 2018 sprak Dhr. Rob Boersma uit Durgerdam de preek van de leek uit. De dienst en de preek stonden geheel in het teken van het thema ‘Een goed gesprek’.

Download hier de Preek van de leek van Rob Boersma