Grafzerk-figuren toegelicht

In vloer van het Witte Kerkje liggen een groot aantal grafzerken.

De zerken zijn voorzien van figuren die huismerken worden genoemd.

Lees voor een uitgebreide toelichting de brochure ‘Grafzerken in de kerk van Holysloot’.

De brochure is samengesteld door historicus Rob Snijders uit Holysloot.