Zondag 30 oktober – 10.00 uur – Witte Kerkje

Op zondagmorgen 30 oktober ben je van harte uitgenodigd voor de preek van de leek tijdens de kerkdienst.
Rutger Verhoef zal in zijn preek ingaan op het thema: ‘Aan tafel’
De preek zal o.a gaan over hoe het is om op te groeien in een klein dorp en wat typerend was voor de tafelgesprekken bij hem thuis.
Rutger is geboren en getogen Holysloter, muzikaal en woont in de pastorie naast de kerk met een aantal mede studenten.