Holysloot boek is bijna klaar!

Van Hoolesloot tot Holysloot - Boek over 8 eeuwen geschiedenis van dorp boven Amsterdam

Holysloot heeft haar eigen geschiedenis beschreven in dit unieke boek.

Het boek geeft een prachtig beeld van de historie van dit eeuwenoude dorp.
Je leest erin o.a. over de invloed van het landschap, hoe het onderwijs was geregeld, over religie en kerkelijk leven, de bestaansbronnen en het verkeer en vervoer.

De teksten worden omlijst door mooie foto’s uit diverse archieven.

Momenteel worden de laatste teksten geredigeerd en gewerkt aan de definitieve vormgeving.
Naar verwachting zal het boek medio 2020 beschikbaar komen.

De prijs:

Het boek kost tijdens de voorinschrijving € 19,95. Na verschijning waarschijnlijk € 22,95

Uitnodiging voor inschrijving

Wil je je verzekeren van één of meer eerste druk exemplaren, stuur dan een mailtje naar holyboek@holysloot.nl.
Vermeld graag: naam, aantal boeken en je e-mailadres (voor zover dit anders is dan het afzend adres van de e-mail).
Zodra het boek beschikbaar is krijg je een e-mail over de levering en de betaling.

Dummy beschikbaar

Wil je het boek alvast vasthouden? Bel dan even met Peter Hans Mastboom: 0655701275

Financiering

Om een boek als dit te kunnen uitgeven is financiering nodig. Alleen met de opbrengst uit de verkoop krijgen we de begroting niet rond.
We doen daarom een vriendelijk dringend beroep op iedere geïnteresseerde om een – extra – bijdrage te doen in onze kas.
Stuur voor meer informatie over subsidiëring een mail aan holyboek@holysloot.nl

Achtergrond informatie:

Initiatiefnemers

Het boek is tot stand gekomen op initiatief van Dhr. Eisse Kalk en Mevr. Nel John – Fockens

Redactie

De redactie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
– Eisse Kalk
– Wendelien Halbertsma
– Willy van Wetter
– Marina Kruse
– Rob Snijders
– Yöran Kruse

Vormgeving

Vincent Steinmetz

Website en ondersteunende werkzaamheden

Peter Hans Mastboom

Contact

Holyboek
p/a Peter Hans Mastboom
Dorpsstraat 24-A
1028 BE Holysloot – Amsterdam
E-mail: holyboek@holysloot.nl
Tel: 0655701275