Dorpscommissie vergaderingen

DORPSVERGADERING HOLYSLOOT
MAANDAG 19 februari – 20.00 UUR

Overleg met de Dorpscommissie Holysloot (DC)

AANVANG: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45)

AGENDA:

  1. Welkom Dorpscommissie Holysloot
  2. Stand van zaken CDR en overleg met de gemeente
  3. Nieuw bestuurlijk stelsel gemeente Amsterdam

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/nieuw-bestuurlijk/

  1. Rondvraag

EINDE: ca. 21.30 uur

MAIL svp vóór 19 februari uw aanvullende agendapunten

Download hier de te bespreken stukken:

Concept zienswijze dijkvak

Concept verslag CDR SDAN

Mededelingen 16-1-2018

Agenda DB 16-1-2018

Parool: Hoger waterpijl is geen taboe meer

Opzegging convenant

Communicatie met Dorpscommissie Holysloot:

–         De Dorpscommissie is het gemakkelijkste te bereiken via email:   dc@holysloot.nl

–         Informatie vanuit de CDR wordt op de website www.centraledorpenraad.nl gepubliceerd

–         Informatie vanuit de Dorpscommissie wordt op de website www.holysloot.nl gepubliceerd

–         Abram Schermer: telefonisch en via WhatsApp: 0653-293180

Huisvuil Landelijk Noord

Beste Dorpsraden,

De gemeente wil onderzoeken of er een andere manier van inzamelen in het Landelijk gebied kan komen.
Hierover willen zij graag met ons in overleg.

Het gescheiden inzamelen van huisvuil, glas, papier en plastic gebeurt nu natuurlijk al.
De gemeente wil het zware verkeer in de dorpen beperken en denkt erover om afvalstations te maken waar glas/papier/plastic gebracht kan worden.
Deze afvalstations zouden dan op ‘strategische’ plekken moeten komen, b.v. buiten dorpskern of aan de randen van het gebied zodat er minder vrachtauto’s in de dorpskernen komen.
Voor het ophalen van het restafval komen waarschijnlijk kleinere vuilniswagens.

Om de mogelijkheden en ideeën te bespreken wil Mario Hollander (gebiedsmakelaar) graag een afspraak met ons maken, er zullen ook mensen van de afdeling inzameling bij aanwezig zijn.
Mij lijkt het goed om het gesprek aan te gaan en samen te kijken welke mogelijkheden er zijn.
Wie van jullie vindt het interessant om hierover mee te denken/praten?
als ik de namen weet dan kunnen we een afspraak inplannen … graag vóór 23 april reageren.

Overigens lijkt het mij verstandig om het onderwerp ook (t.z.t.) in ieder dorp tijdens een dorpsraadsvergadering te bespreken met de bewoners.
Ik hoor graag van jullie!


Met vriendelijke groet,
Marianne Vrolijk-Breedijk, administratie
Dorpsweg 35
1028 BK Ransdorp

tel: 020-4904437
email: info@centraledorpenraad.nl
website: www.centraledorpenraad.nl