meer dan acht eeuwen in tekst en beeld
Van Holensloot tot Holysloot

Van Holensloot tot Holysloot is de website over de ontwikkeling van het huidige Holysloot. Op basis van het Agoramodel krijgt u een mooi beeld van waar de Holysloters van leefden. Hoe het sociale leven er dagelijks uitzag. Van de bewoningsgeschiedenis en nog veel meer.

Holysloot is een zeer oud dorp, want al in 1164 en in 1288 komt de naam Hoolesloot op oude kaarten voor. Graaf Floris de Vijfde, die van 1256 tot 1296 bestuurde, verleende bepaalde privileges aan “die van Ransdorp en Hoolesloot”.

De naam Holysloot zou een verbastering zijn van HolleYsloot. Waarbij ‘Holle’ staat voor komvormig, ‘Y’ komt van het Y (=eau) en sloot staat voor wat wij verstaan onder ons huidige ‘sloot’.

Eeuwenlang hebben de Holysloters zich, evenals de inwoners van de andere Waterlandse dorpen, beziggehouden met de zeevaart, veelal naar de Oostzeelanden (de moedernegotie). Later werd de veehouderij de belangrijkste bron van inkomen.
Sterk is Holysloot in de loop der eeuwen verbonden geweest met Ransdorp; één van de vier burgemeesters en zes van de vierentwintig leden van de Ransdorper vroedschap werden door Holysloters uit hun midden gekozen.

Hieronder vindt u meer – categoriseerde – historische informatie

Landschap

Dit is een voorbeeld pagina. Het verschilt van een bericht omdat het zich op een vaste plaats bevindt en getoond wordt in je sitenavigatie (in de meeste thema’s). Veel mensen starten met een Over pagina waarmee ze zich introduceren bij de site bezoekers. Het kan iets vertellen als dit: Hallo allemaal! Ik ben overdag postbezorger…

Kunst & Cultuur

Dit is een voorbeeld pagina. Het verschilt van een bericht omdat het zich op een vaste plaats bevindt en getoond wordt in je sitenavigatie (in de meeste thema’s). Veel mensen starten met een Over pagina waarmee ze zich introduceren bij de site bezoekers. Het kan iets vertellen als dit: Hallo allemaal! Ik ben overdag postbezorger…

Sociale leven

Dit is een voorbeeld pagina. Het verschilt van een bericht omdat het zich op een vaste plaats bevindt en getoond wordt in je sitenavigatie (in de meeste thema’s). Veel mensen starten met een Over pagina waarmee ze zich introduceren bij de site bezoekers. Het kan iets vertellen als dit: Hallo allemaal! Ik ben overdag postbezorger…

Bestuur & Politiek

Dit is een voorbeeld pagina. Het verschilt van een bericht omdat het zich op een vaste plaats bevindt en getoond wordt in je sitenavigatie (in de meeste thema’s). Veel mensen starten met een Over pagina waarmee ze zich introduceren bij de site bezoekers. Het kan iets vertellen als dit: Hallo allemaal! Ik ben overdag postbezorger…

Religie & Kerkelijk leven

Dit is een voorbeeld pagina. Het verschilt van een bericht omdat het zich op een vaste plaats bevindt en getoond wordt in je sitenavigatie (in de meeste thema's). Veel mensen starten met een Over pagina waarmee ze zich introduceren bij de site bezoekers. Het kan iets vertellen als dit: Hallo allemaal! Ik ben overdag postbezorger...

Bestaansbronnen

Bestaansbronnen De bestaansbronnen van de inwoners van Holysloot. De eerste bewoners van Holysloot zijn boeren en vissers geweest. Ze hebben waarschijnlijk een gemengd agrarisch bedrijf, dat wil zeggen dat ze zowel graan verbouwen als vee houden voor vlees en  zuivelproducten als kaas en boter en vooral voor mest om de vruchtbaarheid van de akkers op...

Bewoningsgeschiedenis

     Dit is een voorbeeld pagina. Het verschilt van een bericht omdat het zich op een vaste plaats bevindt en getoond wordt in je sitenavigatie (in de meeste thema’s). Veel mensen starten met een Over pagina waarmee ze zich introduceren bij de site bezoekers. Het kan iets vertellen als dit: Hallo allemaal! Ik…