Project omschrijving

Orde van dienst Kerstmorgen 2020

Voorganger: ds. Gerdien Neels
Ouderling: Gerard Bechger
Muziek: Anje Rietberg (orgel) en Mirjam Rietberg (harp)

Muziek vooraf:  Uit de Messiah van G.F.Handel :  He shall feed His flock

Vertaling :

Hij zal Zijn kudde weiden als een herder en Hij zal de lammeren met Zijn arm bijeenzoeken en

hen aan Zijn borst drukken. Hij zal extra zorgzaam zijn voor schapen die jongeren hebben.

Daarna de bekende tekst uit Mattheus 11 : 28-30..

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik  zal u rust geven. Neemt Mijn juk op en

leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart  en gij zult rust vinden voor uw zielen.  

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Groet en mededelingen

Stilte en kaars

Muziek: de Engelse carol : All through the night..

Vertaling : Slaap mijn Kind, en Vrede zal bij u wonen. God zal Zijn beschermengelen  zenden ,

door de nacht… etc.

Votum en groet

Gebed

Kinderlied 504

Lezing: Lukas 2

Verkondiging

Muziek: Once in Royal David’s City, gezang 498

Gebeden

Slotlied: Midden in de winternacht

Zegen

Slotstuk: 481 Hoor de eng’len zingen d’eer