Project omschrijving

Orde van dienst 7 februari 2021

Voorganger: ds. Gerdien Neels
Ouderling: Everdien Westerneng
Organist: Janet Antheunisse

Orgelspel  Lied 543 ‘Hij die de blinden weer liet zien’

Welkom en mededelingen

Kaars en stilte

Groet en bemoediging

Gebed

Lied 920 ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’

Kinderkaars

Gebed van de zondag

Lezing: Markus 1: 29-39

Verkondiging

Lied 887 ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’

Gebeden, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Lied 414

Zegen

Orgelspel Lied 912 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’