Project omschrijving

Orde van dienst 31 januari 2021

Voorganger: ds. T.C. Wielsma
Ouderling: Gerard Bechger

Welkom + mededelingen

Muziek:                       Lied 93: 1, 2, 3, 4

Stil gebed Votum Groet

Kyriegebed

Muziek:                       Lied 885: 1

Gebed om verlichting

Lezing:                         Matteus 20: 1 t/m 16

Muziek:                       Lied 991 -> vier voorhanden zijnde coupletten

Geloofsbelijdenis

Muziek:                       Lied 513: 1, 2, 3, 4

Gebeden

Muziek:                       Lied 111 -> twee voorhanden zijnde coupletten

Zegen