Project omschrijving

Orde van dienst 3 jan. 2021

Voorganger: ds. Gerdien Neels
Ouderling: Ben Spelt
Organist: Janet Antheunisse

Muziek  ‘Komt allen tezamen’

Welkom en mededelingen

Kaars en stilte

Bemoediging en groet

Lied 480

Gebed

Toelichting op de dienst

Lezing: Mattheus 2:1-12

Verkondiging

Muziek ‘Nu zijt wellekome’

Gebeden, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Lied 484

Zegen

Muziek ‘Ere zij God’