Project omschrijving

Voorganger: ds. Gerdien Neels
Ouderling: Gerard Bechger
Muziek: Niek Hartog

Openingslied ‘Ik zing voor God mijn morgenlied’, Iona  

Ik zing voor God mijn morgenlied
in eerbied en ontzag,
want dwars door diepe duisternis
schept Hij een nieuwe dag.
Ik zing voor God mijn morgenlied,
want in de dageraad
verrees de Heer en won voorgoed
het leven metterdaad
Ik zing voor God mijn morgenlied,
Zijn adem voedt mijn stem,
verleidt mij niet tot eigen roem.
Daarom zing ik voor Hem.
Ik zing voor God mijn morgenlied.
Alleen mijn zingen kan
Hem dienen die er altijd is
voor kind, voor vrouw en man.


Welkom en mededelingen

Kaars en stilte

Groet en bemoediging

Gebed

Psalm 96a

Kinderkaars

Gebed van de zondag

Lezing: Johannes 2:1-11

Verkondiging

Lied 791: 1, 2, 5 en 6

Gebeden, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Lied 414

Zegen

Muziek ‘Voluntary’, van Teke Bijlsma