Van Hoolesloot tot Holysloot

Op deze website kun je kennismaken met de geschiedenis van Holysloot, een piepklein dorpje met nog geen 300 inwoners dat ligt in Waterland op de Noordgrens van Amsterdam.

Maak kennis met Holysloot

Als leidraad maakt de website gebruik van het Agoramodel zoals dat is ontwikkeld door filosoof René Gude.
Hoe is en was het om er te wonen en samen te leven? Wat waren en zijn de bestaansbronnen? Hoe werd het bestuurd en was het onderwijs geregeld?
Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de ecologische omgeving en hoe de bewoners zich persoonlijk konden ontwikkelen door religie, sport, kunst en filosofie.

De gemeenschap Holysloot is in de loop van de eeuwen aanzienlijk veranderd. Die veranderingen willen we beschrijven aan de hand van de elementen die op en rond iedere Agora te vinden zijn en die die gemeenschap kenmerken.

De leefomgeving – Levenssferen

Het WONEN en de bewoningsgeschiedenis zijn voor Gude de privésfeer.

Het WERKEN en de contacten die je daarmee opdoet noemt hij de private sfeer.

SAMENLEVEN ontstaat doordat mensen met elkaar sociale verbanden aangaan via verenigingen en gemeenschapsactiviteiten in de publieke sfeer.

BESTUUR & POLITIEK zorgt in iedere samenleving voor de nodige regels, afspraken en wetten die de mensen met elkaar verbinden; die worden vastgesteld in de politieke sfeer.

Persoonlijke ontwikkeling – Trainingssferen

Iedere samenleving heeft een aantal kenmerken die ontstaan en in de loop der tijd veranderen doordat mensen elkaar opzoeken, handel gaan drijven, onderwijs krijgen, samen hun geloof belijden en gaan sporten en recreëren.

We onderscheiden z.g.n. trainingssferen,waarin mensen zich oefenen in het samenleven. Hierbinnen worden zij persoonlijk gevormd (Bildung). Die activiteiten vinden plaats in publieke gebouwen en ruimten die in de tijd van de oude Grieken in en rond de Agora – het centrale marktplein – hebben gestaan:

FILOSOFIE en wetenschap worden bedreven in de academie. In Holysloot in de school

KUNST en cultuur vinden plaats in het theater. In ons dorp in het wijkgebouw en de kerk.

SPORT en recreatie worden beoefend in het gymnasion en het stadion. Bij ons dorp in de weilanden en sloten (Modderloop) of op het water van de Die (schaatsen, kanovaren en zeilen).